Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Andre
opplysninger

Velg medlemsskap
Type medlemskap
Fra dato
Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Andre
opplysninger

Person- og adresseinformasjon
Fødselsdato/Personnummer
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr
Poststed
For å registrere utlandsadresse, skriv landkode i postnummerfeltet.

Mobiltelefon
E-post
Bekreft e-post
Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Andre
opplysninger

Registrer arbeidsforhold
Arbeidssted
Adresse
Postnr
Poststed
For å registrere utlandsadresse, skriv landkode i postnummerfeltet.

Stilling
Stillingsprosent
Brutto års lønn
Ja, jeg har autorisasjon (Gjelder bare dersom du arbeider ved apotek eller tannhelse (ThsF))
Hvis du har flere arbeidsforhold kan du påføre dette under 'Andre opplysninger'
Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Andre
opplysninger

Andre opplysninger
Ja, jeg vil gjerne kunne benytte meg av Parats medlemsfordeler med gunstige betingelser på bank og forsikring. Jeg samtykker derfor til at min kontaktinformasjon og fødselsdato deles med Parats samarbeidspartnere Gjensidige Forsikring, Gjensidige Bank og DNB, og at jeg kan kontaktes elektronisk og per telefon.

Nei, jeg reserverer meg mot at mine medlemsopplysninger videreformidles til Gjensidige.
NB! Så lenge jeg har reservert meg, vil jeg ikke kunne benytte meg av deres medlemstilbud, for da vil de ikke kunne identifisere at jeg er medlem.

Jeg har lest og aksepterer Parats vedtekter for medlemskap


Ytterligere opplysninger
Vervet av
Medlemsnummer
Fornavn
Etternavn
Arbeidssted
Søk etter arbeidssted
Resultat av søk etter arbeidssted
Skip Navigation Links.
Utdanningssted
Søk etter utdanningssted
Navn